Menu

Norden III, Skibe 2/2

På trods af, at den nordiske fælleskultur gennem mange hundrede år har ændret sig, og de nordiske lande hver især udvikler sig, er der dog ting, der til stadighed står som en markant fællesnævner, fx skibe.

Når det i dag gælder f.eks.   fiske- og olieindustri eller passagerer og gods, er havet, der både adskiller og knytter de nordiske lande, nu som tidligere, vigtigt for den fortsatte udvikling og vækst. Vi drager alle stor nytte af havet og de muligheder, det giver os.

Similar products