Menu

TELE-POST bruger cookies

You are here

En cookie er en datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg, og for at kunne genkende computeren.

Nogle cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Andre cookies hjælper os med at sikre dig en bedre brugeroplevelse af hjemmesiden. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Afviser du cookies på din computer, skal du være opmærksom på, at der er mange funktioner og servicer, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Husk, at du til enhver tid kan slette cookies, som du ellers tidligere har accepteret.

 TELE-POST uses cookies
 

A cookie is a data file that is stored on your computer to keep track of what happens during your visit and to identify the computer.

Some cookies are necessary for the homepage to function. Other cookies help us to improve your experience of the homepage. A cookie is not a program and does not contain viruses.

You can always deny cookies access to your computer by changing your browser setup. Where you can find the setup depends on the browser you are using. If you reject cookies on your computer, you should be aware that there are many services that you will not be able to use, because they depend on the homepage being able to remember the choices you make.

Remember that you can always delete cookies that you have formerly accepted.

 


 

TELE-POST benutzt Cookies
 

Ein Cookie ist Datei, die wir auf Ihrem Computer speichern um Ihre Daten zu halten während Ihres Besuchs und um Ihren Computer wiederzuerkennen.

Einige Cookies sind notwendig für die Webseite um zu funktionieren. Andere Cookies helfen uns Ihnen auf der Webseite einem besseren Erlebnis zu geben.

Ein Cookie ist kein Programm und enthält nicht Virus.

Sie können immer Cookies auf Ihrem Computer ablehnen, wenn Sie die Einstellungen Ihres Browsers verändern. Wo Sie die Einstellungen finden,  wechselt mit dem Browser, den Sie benutzen. Wenn Sie Cookies auf Ihrem Computer ablehnen, müssen Sie darauf aufmerksam sein, dass es dann viele Funktionen und Dienste gibt, die Sie nicht verwenden können, weil sie voraussetzen, dass die Webseite die Wahlen, die Sie treffen, erinnern kann.

Bitte beachten Sie, dass Sie immer die Cookies löschen können, die Sie früher akzeptiert haben.