Menu

Minedrift IV 1/2

Stenkul på Disko var allerede fra 1780erne genstand for brydning ved den tidligere boplads Skansen, hvor traditionen var, at lokale selv forsynede sig til kakkelovn og komfur.

Fra 1782 blev udnyttelsen fra Grønlandsadministrationens side sat i system under navnet Ritenbenks Kulbrud ved lokaliteten Gl. Qullissat.

I 1924 var Statens kulbrud flyttet til en lokalitet ved det nuværende Qullissat på Disko.

Similar products