Menu

Landbrug i Grønland I 1/2

Gartnerne på Upernaviarsuk forsøgsstation har lagt og ligger fortsat et stort arbejde i at finde egnede sorter af kartofler og grønsager samt dyrkningsmetoder til det hårde sydvestgrønlandske klima.

Der er nu cirka 10 faste store leverandører blandt fåreholderne af grønlandske grøntsager og kartofler.

Grøntsager blev også dyrket af de nye grønlandske bønder i 1800-tallets Igaliku samt rundt om i koloniernes haver.

Similar products